STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT di lembaga amil zakat nurul fikri zakat center dan badan amil zakat nasional
Dezembro 28, 2021
Dwi Haryanto

Metrics

  • Eye Icon 43 views
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 43 views  //  0 downloads
STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT di lembaga amil zakat nurul fikri zakat center dan badan amil zakat nasional Image
Abstract

Islam mengatur dengan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dari perintah Allah SWT berkaitan dengan zakat. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan zakat seperti dalam surah At – Taubah ayat 103 yang artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain Zakat, islam juga menganjurkan umatnya yang mempunyai kelebihan harta untuk membelanjakannya di jalan Allah melalui infaq dan shadaqah sepertI dalam Al Qur’an Surah Al – Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar

Full text
Show more arrow
 
More from this repository
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Image
ILMU ADMINISTRASI PENDIDIKAN
ILMU ADMINISTRASI PENDIDIKAN Image
MIKRO KONSELING
MIKRO KONSELING Image
🧐  Browse all from this repository

Metrics

  • Eye Icon 43 views
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 43 views  //  0 downloads