MULTIFASET KOMUNIKASI STRATEGIK DI MASA PANDEMI
May 4, 2023
Rustono Farady Marta, Meta Sya, Ido Prijana Hadi, Dorien Kartikawangi, Rewindinar Rewindinar + 39 more authors

Metrik

  • Eye Icon 38 views
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 38 views  //  0 downloads
MULTIFASET KOMUNIKASI STRATEGIK DI MASA PANDEMI Image
Abstrak

Komunikasi strategik merupakan komunikasi yang digunakan secara bertujuan atau berencana oleh organisasi untuk mencapai matlamat. Konsep strategik tersebut adalah bersifat terancang dan bukannya rawak. Sesuatu yang tidak dirancang termasuklah akibat yang tidak terancang boleh memberi impak negatif kepada keupayaan organisasi untuk mencapai matlamat strategik organisasi (Hallahan et al., 2007). Strategik merupakan konsep yang bersifat multi dimensi dan luas. Konsep strategik turut menekankan bahwa komunikasi sebagai suatu elemen yang sangat penting khususnya apabila komunikasi dilihat sebagai aktiviti pengurusan yang bersifat konstitutif. Justru komunikasi yang berjaya ialah komunikasi yang bersandarkan hasil kajian melalui perancangan yang teliti, pelaksanaan yang berhati-hati serta penilaian yang berterusan. Oleh kerana sifat komunikasi strategik yang luas dan meliputi berbagai dimensi, maka kertas ini coba memperkecilkan skop perbincangan komunikasi strategik berdasarkan tiga perspektif utama yaitu perancangan, pelaksanaan dan penilaian komunikasi.

Full text
Show more arrow
 
More from this repository
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
AL\u002DISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN Image
TRANSFORMASI PEDAGOGI: PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
TRANSFORMASI PEDAGOGI: PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI  DAN INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA Image
🧐  Browse all from this repository

Metrik

  • Eye Icon 38 views
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 38 views  //  0 downloads