Metrik

  • visibility 0 kali dilihat
  • get_app 0 downloads
description Book public Widina Bhakti Persada

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT di lembaga amil zakat nurul fikri zakat center dan badan amil zakat nasional

Dwi Haryanto
Diterbitkan 28 Desember 2021

Abstrak

Islam mengatur dengan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dari perintah Allah SWT berkaitan dengan zakat. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan zakat seperti dalam surah At – Taubah ayat 103 yang artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain Zakat, islam juga menganjurkan umatnya yang mempunyai kelebihan harta untuk membelanjakannya di jalan Allah melalui infaq dan shadaqah sepertI dalam Al Qur’an Surah Al – Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar

Full text

 

Metrik

  • visibility 0 kali dilihat
  • get_app 0 downloads